Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008

Το δωδεκάθεο

Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου στο Movie Maker των Windows:

Ο μοναχούλης

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για να ευαισθητοποιηθούμε μαζί με τα παιδιά στην προστασία της μεσογειακής φώκιας, που αποτελεί απειλούμενο είδος, ακολουθεί:

  • To video της wwf(στην εικόνα).