Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη

Εικόνα 1

  Στο Νηπιαγωγείο για να αποφεύγουμε μη αποδεκτές συμπεριφορές (εικόνα 1) που δημιουργούν προβλήματα μεταξύ των παιδιών και στην ομαλή εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος,  θέτουμε όρια και ακολουθούμε κανόνες συμπεριφοράς. 
  Σε μεγαλύτερες ηλικίες οι κανόνες διαμορφώνονται από κοινού με τον/την εκπαιδευτικό.
  Μια ιδέα παρουσιάζεται παρακάτω την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στην τάξη με ανακοινώσεις και αναφέρεται:
  • Σε κανόνες ασφάλειας
  • Σεβασμού μεταξύ των μελών
  • Εργασίας στην τάξη
  • Προετοιμασίας από το σπίτι


  Η θετική ενίσχυση της τήρησης των κανόνων και η επιβράβευση μπορεί να γίνεται με αυτοκόλλητα  του εμπορίου πάνω στις εργασίες των παιδιών ή  με αυτοκόλλητα που σχεδιάζουμε και εκτυπώνουμε στο σχολείο.
Μια  μικρή ιδέα....  με κλικ στο αρκουδάκι.
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: