Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Clip Art Resource Library
The
North Star
Clip Art Resource Library

 Για τη διακόσμηση της ιστοσελίδας ή του blog του σχολείου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα clip-arts από τη βιβλιοθήκη του North star από τον Peter H. Reynolds με την προϋπόθεση να αναγράφεται στο site:
 "North Star artwork on this web site copyright by Peter H. Reynolds/ FableVision" and link this to "http://www.fablevision.com".
 
*** Our Clip Art Galleries ***

Animations
Backgrounds
Characters
Logos
Pete-Icons
Postcards
The Book
Objects
Stars, etc.
Miscellaneous

Δεν υπάρχουν σχόλια: