Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Κάρτες προφορικού και γραπτού λόγου στο Νηπιαγωγείο


   Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν στο Νηπιαγωγείο προβλήματα έκφρασης προφορικού λόγου γεγονός που τα δυσκολεύει να επικοινωνούν και τα στενοχωρεί.
Σας παραθέτω κάρτες για ασκήσεις προφορικού λόγου και διήγησης για τη γωνιά του προφορικού και γραπτού λόγου, που μπορούν να φανούν χρήσιμες και για μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου:
  •  Ρουτίνες καθημερινότητας στο σπίτι:
  •  Στο σχολείο:


  • Στο παιχνίδι:


  • Στο γιατρό:
 

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ