Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Τα ζώα του δάσους στο Νηπιαγωγείο 2021 (1)

Σε συνέχεια των αναρτήσεων:

  1. Παραμυθοκάρτες με τα ζώα του δάσους το χειμώνα
  2. Τα ζώα του δάσους

 ...σας παραθέτω υλικό για περισσότερες δραστηριότητες σχετικά με το θέμα.

  • Ζωγραφιές:

 

 

 

  • Λεξιλόγιο:


  •  Φύλλο εργασίας με τα χρώματα:
  • Παιχνίδια με τα χρώματα σε ηλεκτρονική μορφή:
 
 
Οδηγίες:  Χρησιμοποιώντας το annotate της εφαρμογής Cisco Webex Meetings, τα παιδιά ανακαλύπτουν τα χρώματα.

 
Οδηγίες:  Χρησιμοποιώντας το annotate της εφαρμογής Cisco Webex Meetings, τα παιδιά ανακαλύπτουν τον σωστό αριθμό.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: