Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Μαθαίνω να ζωγραφίζω και να σχεδιάζω


  •   Τα παιδιά μαθαίνουν να ζωγραφίζουν  on line: http://www.billybear4kids.com/Learn2Draw/PaintProgram/drawing.htm και με κλικ στο PRINT SCREEN (PRT SCN) με τη βοήθεια του προγράμματος ζωγραφικής να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν τα έργα τους.
  • Στο ίδιο site μαθαίνουν να  σχεδιάζουν χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα και καμπύλες γραμμές:
  
    

Για την υπερσύνδεση χρησιμοποιήστε : control+left click και αποθηκεύστε τις εικόνες σε φάκελο( Αποθήκευση ως).

Δεν υπάρχουν σχόλια: