Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο 2016 (2)

Σας παραθέτω  ανανεωμένο υλικό για πίνακες αναφοράς και φύλλα εργασίας στα μαθηματικά.
  • Καρτέλες με αριθμούς του φθινοπώρου:
 
 
 
  •  Φύλλα εργασίας  σε ασπρόμαυρη εκδοχή από το 1-10:

  •  Λουλούδια και μαθηματικά σε κάρτες:
 
  • Λουλούδια και μαθηματικά με πέταλα ταύτισης:
 Για περισσότερο υλικό στα μαθηματικά δείτε παλαιότερες αναρτήσεις όπως:

 Τα μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο

 Καρτέλες αρίθμησης 1-10 - Πίνακας αναφοράς

 Τα γεωμετρικά στερεά στο Νηπιαγωγείο

 Καρτέλες αρίθμησης από 1-10 για πίνακα αναφοράς

 Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο-Φύλλα εργασίας

 Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο-Καρτέλες αρίθμησης από το 1-10 ασπρόμαυρες

 Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο 2016 (1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: