Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Η τεχνολογία κατασκευών στο Νηπιαγωγείο

 

  Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  του Νηπιαγωγείου γίνεται λόγος για την ανάπτυξη Τεχνολογικού  γραμματισμού μέσα από την εξοικείωση με επιστημονικές έννοιες, νόμους και μοντέλα, καθώς και αξιοποιώντας στοιχεία της ιστορίας των επιστημών και της τεχνολογίας.

 Το αντικείμενο της Τεχνολογίας των Κατασκευών δεν είναι πάντα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, αλλά αφορά και τυχαίες ανακαλύψεις. Η Τεχνολογία των Κατασκευών διακρίνεται σε δύο υποενότητες:

α) Παραδοσιακά και Σύγχρονα Τεχνολογικά Εργαλεία/εξοπλισμός και Συσκευές. Στοχεύει : i. Στην εξοικείωση με απλά καθημερινά εργαλεία, εξοπλισμό και συσκευές, ii. Στη γνωριμία με τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις εφευρέσεις στην ιστορία των επιστημών.

β) Τεχνολογία των Κατασκευών ως Εργαλείο στην Καθημερινή Ζωή. Στοχεύει: i. Στην κατανόηση της επίδρασης της τεχνολογίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ii. Στην επίλυση προβλημάτων σχεδίασης και κατασκευών.

   Κατά συνέπεια η επίσκεψη μελέτης-πεδίου για παράδειγμα: στο Μουσείο των Τρένων δια ζώσης ή διαδικτυακά, στο ελαιοτριβείο,  στο μύλο, στη γέφυρα, σε εργοστάσιο-βιοτεχνία φωτιστικών της περιοχής, μπορεί να είναι η αφόρμηση για περαιτέρω ενασχόληση με τα παιδιά, ώστε να επιλύσουν απορίες σχετικά με την ιστορία των επιστημών και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. 

  Ακολουθεί  εποπτικό υλικό σε κάρτες με παραδοσιακό και σύγχρονο εξοπλισμό-συσκευές καθημερινής ζωής, προς χρήση: 

 

 

                                                                                            ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: