Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Το σώμα μου

  Στο Νηπιαγωγείο "Το σώμα μου" είναι ένα θέμα που το προσεγγίζουμε συνήθως με πίνακες αναφοράς, φύλλα εργασίας, τραγούδια σε συνδυασμό με χορό, ρυθμικά παιχνίδια, τόμπολες.
Μια ιδέα για να στολίσουμε τα δακτυλάκια μας(μετά την ονομασία τους) είναι να κατασκευάσουμε δακτυλόκουκλες,


 και να ακούσουμε το τραγούδι "Κεφάλι, ώμοι,  γόνατα και πόδια", in english version: 


 Θεωρούμε  όμως καμιά φορά δεδομένο ότι έχουν κατακτήσει τις έννοιες του χώρου:


  Πόσος χώρος τους αναλογεί σε μη ιδανικές κτηριακά σχολικές τάξεις και πόσο βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν ψυχοκινητικές δεξιότητες; Μια καλή πρόταση (μια και η άνοιξη ευνοεί για ασκήσεις στο προαύλιο) αποτελεί ο οδηγός με δραστηριότητες ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης, ώστε να αποφύγουμε τη σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: