Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο 2021 (1)

 

    Σας παραθέτω υλικό για τα μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο, σε αναμονή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.

  •  Το τρένο της πρόσθεσης για πίνακα αναφοράς και στην εικονική τάξη:  •  Γωνιά αρίθμησης, κάρτες πληθικότητας:

 

  • Φύλλα εργασίας με την ορθή φορά των αριθμών: 

 
 

 

 

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: