Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021

Γωνιές στο Νηπιαγωγείο

 

Υλικό για τις γωνιές στο Νηπιαγωγείο:

    Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσω της δράσης και του παιχνιδιού.Σας παραθέτω κάρτες (υλικό από το διαδίκτυο χωρίς να αναφέρεται ο/η δημιουργός ή η πηγή) με παιχνίδια κέντρα μάθησης, που μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως μέσω των ΤΠΕ.

  1. Κάρτες:


 
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: